İngiliz alfabesinde 26 tane harften oluşmaktadır.  Bu harflerin 5 tanesi sesli (vowels: a,e,i,o,u) harftir, 21 tanesi ise sessiz harftir. ingilizce alfabe Telaffuzlarda “ğ” olarak verilen kısımları uzatarak okuyunuz. Örneğin, Q (küuğ) harfini okurken (küuuuu) gibi okuyun. İngiliz alfabesindeki harfler ve okunuşları aşağıda örnek ile verilmiştir.

A – a  (ey)
B – b   (bi)
C – c   (si)
D – d  (di)
E – e   (i)
F – f    (f)
G – g  (ci)
H – h (eyç)
I – i    (ay)
J – j    (cey)
K – k  (key)
L – l   (el)
M – m (em)
N –n   (en)
O – o  (ouğ)
P – p   (pi)
Q – q   (küuğ)
R – r    (ağr)
S – s   (es)
T – t   (ti)
U – u  (yuğ)
V – v   (vi)
W – w (dabılyuğ)
X – x (ekz)
Y – y (vay)
Z – z (zed)


, , , ,

  “İngilizce alfabe ( ENGLISH ALPHABET )”

  1. z-zed ve zi denir

Yorum Yap Bakalım